The content is still being updated. Please bear with us ♡

ไพ่ 8 ไม้เท้า (THE EIGHTS OF WANDS)

ไพ่ 8 ไม้เท้า เป็นไพ่ที่พูดถึง จากรากฐานที่มีความมั่นคง เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า ไปสู่ความสำเร็จ การเติบโตของโครงการ ความเจริญก้าวหน้า การขยับ ขยายทางด้านธุรกิจการงาน วันนี้เป็นวันที่ดีวันนึงเลย จากรากฐานหน้าที่การงาน หรือสิ่งที่ทำตระเตรียมอยู่ก่อนหน้า ได้ส่งผลดี ให้มีความมั่นคง เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า เลื่อนตำเหน่ง ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ขยายทางด้านธุรกิจการงาน ผลตอบแทน ผลสอบดี ได้ตามคาดหวัง คล่องตัว ถือเป็นวันเก็บดอกเก็บผลของสิ่งที่ได้ลงมือทำก่อนหน้านี้

ไพ่เทพีแห่งแสงเดือน (THE MOON)

ไพ่ เทพีแห่งแสงเดือน เป็นไพ่ที่พูดถึง ความขัดแย้ง ความสับสน ความขลาดกลัว การปิดบังซ่อนเร้น หลุมพราง เล่ห์เหลี่ยม การหักหลัง ความขัดแย้ง ความแปรปรวน ความสับสน เปล่าเปลี่ยว ความโศกเศร้า วิตกกังวล วันนี้การแก้ไขปัญหาที่จะได้มาจากความคิดฝันมากกว่า ทำไม่ได้จริง มีความคลุมเครือ ไม่แน่นอน การหลอกลวง จงระวังอาจจะมีเรื่องการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมากไปสักนิด การสำคัญที่วางแผนไว้ไม่ควรทำในช่วงวันนี้ควรรอไปก่อนจะดีกว่า

ไพ่ 9 เหรียญ (THE NINES OF PENTACLES)

ไพ่ 9 เหรียญ เป็นไพ่ที่พูดถึง เลขจำนวนเต็มหลักเดี่ยวที่สูงสุด แต่หมายเลขนี้แฝงความ ไม่สมบูรณ์อยู่ เพราะยังขาดอีกหนึ่งเลขจึงเต็มสิบ ความมั่นคงทางการเงิน และวัตถุ แต่ต้องโดดเดี่ยว ไร้คู่เคียงกาย วันนี้การทำงาน การเรียนหรือทำการใด ๆ อาจต้องต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยกว่าปรกติหน่อย เพราะไม่มีผู้ช่วย ทำโดยลำพัง แต่ก็ได้อยู่ มีความมั่นคงทางการเงิน และวัตถุ แต่ต้องโดดเดี่ยว อาจไร้คู่เคียงกาย

ไพ่อัศวินถือดาบ (THE KNIGHTS OF SWORDS)

ไพ่ อัศวินถือดาบ เป็นไพ่ที่พูดถึง ชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี การเดินทาง การแสวง หา สถานการณ์ที่กำลังก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเอง มีปัญหา ยุ่งยาก มีอุปสรรค มีศัตรู แต่สิ่งเหล่านี้สามารถ สะสางได้ด้วยความอดทน และความพยายาม วันนี้เริ่มต้นวันด้วยเรื่องที่ มีปัญหา ยุ่งยาก มีอุปสรรค มีศัตรู ติดขัดโน่นติดขัดนี่ไปหมดไม่คล่องตัวหรือราบรื่นเหมือนเคย แต่ปัญหาหรือสิ่งเหล่านี้สามารถ สะสางได้ด้วยความอดทน และความพยายาม ค่อยแก้ค่อย […]

ไพ่เทพีจักรพรรดินี (THE EMPRESS)

ไพ่ เทพีจักรพรรดินี เป็นไพ่ที่พูดถึง ความรัก ครอบครัว การมีความสุขในชีวิตสมรส ความรัก การแต่งงาน การตั้งครรภ์ การให้กำเนิด ครอบครัวมีความสุข สะดวกสบาย ความมีชื่อเสียง เกียรติยศ มีฐานะร่ำรวย วันนี้โดยรวมดีมาก ๆ เรื่องความรัก อาจมีคนมารักมาชอบ ครอบครัวมีความสุข สะดวกสบาย ความมีชื่อเสียง เกียรติยศ มีฐานะร่ำรวย การมีความสุขในชีวิตสมรส การแต่งงาน การตั้งครรภ์ มีเรื่องที่ต้องรับบท คล้าย ๆ […]